Fr, 06.Aug.2021 - 04:10
Tarih Kitapları

Büyük Tarih Seti (5 Kitap Birarada) Attila'dan Timur'a Kadar! 50 Euro Tasarruf Edin!

A. M. Samsutdinov
Türk Kitabevi'nden "Tarih Sevgisi Veren" kitaplar seti!.. Tarihe yolculuk başlıyor!.. Lüks ciltli ve kaliteli baskıdan oluşan 5 kitap 69,50 Euro yerine şimdi sadece 19,50 Euro!.. Kampanyamızdan yararlanın, 50 Euro tasarruf edin!.. Siparişlerinizi www.turkkitap.de adresinden hemen yapabilirsiniz!..


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, bakınız ne diyor: "Tarih gelecektir... Çünkü tarih, geçmiş olayları inceleyip, oradan ulaşılacak bilgi ve tecrübelerle geleceğimize yön veren bir bilimdir."
Birbirinden ilginç, birbirinden öğretici 5 kitaplık süper set, şimdi 69.50 Euro yerine, sadece 19,50 Euro!.. Türk Kitabevi'nin tarihe hizmet seti kaçmaz!.. 

SETIMIZDEKI ESERLER:

1) Göçebe İmparatorluklar Moğolistan'dan Tuna'ya  / MÖ V. yy - XVI. yy / Gérard Chaliand :

Avrasya’daki bozkır göçebeleri ile aynı coğrafyada yaşayan yerleşik düzene geçmiş toplulukların, MÖ V. yüzyıl ile MS XVI. yüzyıl arasında, iki bin yıl boyunca süren mücadelesi... Gérard Chaliand, bozkır imparatorluklarını yepyeni bir bakış açısıyla ele alıyor. "Göçebe İmparatorluklar", eski SSCB’nin dağılmasından sonra daha da özel bir ilgiyi hak eden bir kitap... (174 Sayfa/Ciltli)

2) Attila'dan Timur'a / Avrupa ve Asya:
Emmanuel Berl

Avrupa’nın coğrafyacı için olduğu kadar tarihçi için de Asya’nın bir uzantısı olduğunu söyleyen Emmanuel Berl, hem Avrupa’nın hem de Asya’nın geleceğini belirleyen bin yılın hikâyesini bir tarihçi titizliği, ama bir masalcı tadıyla anlatıyor. Ayrıca bugünkü Avrupa ve Asya’yı, Rusya’yı, Doğu-Batı ilişkilerini ve özellikle de Türkiye’nin dış dünyayla yaşadığı sorunları anlama fırsatı sunuyor. (254 Sayfa / Ciltli)

3) Romanovlar / Bir Hanedanın Sonu / Pierre Lorrain :

 Trajik ölümlerinden seksen yıl sonra bir mezara kavuşan Romanovlar... Sovyet arşivlerinin açılmasıyla üzerlerindeki giz perdesinin aralanması... Çarlık Rusyası’nın sonu ve Sovyetler Birliği’nin kuruluşu... İki büyük dönem ve bu iki dönemin arasında sıkışıp kalmış bir imparatorluk ailesinin hazin öyküsü... (264 Sayfa) 

4) Ufkun Ötesindeki Dünyalar / Joachim G. Leithaeuser  

Dünyanın bilinen sınırlarının genişleyip değişmesi, müthiş bir gücün, cesaretin, vicdansızlığın, direncin ve sadakatin bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Bir avuç insan, bugün hayal dahi edemeyeceğimiz güçlükleri göğüsleyerek bilinenin ötesine geçebildi. Etkileyici olduğu kadar trajik bir dönemdi bu. Dünyanın keşfi, o dönem insanının önemini kavrayamadığı bir misyonu gerçekleştirmesinin yanı sıra, o güne dek bilinmeyen bölgelerin işgali, buralardaki mutluluğun ve acıların tüm sorumluluğunu da beraberinde getirdi. Ancak o dönemin insanı bu sorumluluğun bilincinde olabilecek düşünce yapısına sahip değildi. Tarihin bu bölümü bizlere şunu da gösteriyor ki, ufukların ötesindeki sahillere varabilmek şaşırtıcı bir başarı olsa da yeterli değildi. 
"Ufkun Ötesindeki Dünyalar"da bir roman tadında anlatılan olaylar, gerçekliğinden kuşku duyacak kadar olağandışı ve heyecan verici... (318 Sayfa) 
 
5) Mondros'dan Lozan'a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918-1923 / A. M. Şamsutdinov :

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması arasındaki yaklaşık dört yılda yaşanan olayları kapsayan dev bir eser. Tartışılmaz zenginlikteki belgesel içeriğiyle büyük ilgi uyandıracak bir kitap... "Bu yapıt bir Sovyet bilim adamı tarafından yazılmıştır. 
Kitabın yazarı Prof. A.M. Şamşutdinov, Sovyetler Birliği Bilimler Akademis Doğu Bilimleri Enstitüsü Tarih Bölümü'nün uzun süre başkanlığını yapmıştır. 
Bu ciddi yapıt, yazarın profesörlük tezidir. Bu kitabın önemi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bir Sovyet bilim adamı tarafından değerlendirilmesidir. Bu nedenle hem tarih bilimi metodolojisine sahiptir hem de bir Sovyet bilim adamının görüşünü yansıtmaktadır. 
Yapıtta, Ulusal Kurtuluş Savaşı hakkında Fransız, İngiliz, Amerikan dışişleri bakanlıklarınca yayımlanmış olan resmi belgeler yanında, yoğun olarak Sovyetler Birliği resmi belgeleri, Rusça yazılmış kitaplar ve makaleler kaynak olarak kullanılmıştır. 
Bu kitap kesin bir başvuru yapıtıdır; çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı süreçlerindeki halk hareketleri, Türkiye Sovyet ilişkileri, Kafkas bölgesindeki durum gibi konularda, Rusya dışındaki araştırmacılar için ulaşılması kolay olmayan belgelere dayanarak yazılmıştır. O dönemdeki Rus gazeteleri, Komünist Partisi arşivleri, özgün bilgiler, Sovyetler Birliği'nde bu konuda yazılmış tüm kitap ve makalelerden yararlanılmıştır..." (368 Sayfa) 

NOT: SETIMIZDEKI KITAPLARIN TAMAMI CILTLI VE KALITELI BASKIDIR!.. SIPARISINIZI VERMEKTE ACELE EDINIZ!.. 
Yayın evi: Dogan Kitap
19,50 €
69,50 €
72 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!