Sa, 16.Okt.2021 - 20:29
Tarih Kitapları

Bildiğin Gibi Değil Osmanlı Seti (3 Kitap)

Mustafa Alp Dağıstanlı
Osmanlı'yı dünya tarihinin en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan şey neydi? 
 
Bu sorunun cevabını setimizde bulacaksınız!..
 
Mustafa Alp Dağıstanlı, hem meraklısı için hem de tarihe başka bir yönden bakmak isteyenlere kıvamı yerinde, neşeli bir üslupla “Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını” gösteriyor. 
 
Setimizdeki Eserler:
 
1) Bildiğin Gibi Değil - Osmanlı :
 
“Osmanlı İmparatorluğu, gündelik konuşmalarda hepimizin dediği gibi, 600 yıl yaşamış bir medeniyet. Ama bu 600 yılı sanki yekpare bir an gibi düşünürüz genellikle. Halbuki kuruluş aşamalarının küçük Osmanlı Beyliği’yle Kanunî Sultan Süleyman’ın muhteşem dönemi ne kadar da farklıdır. Osmanlı’yı dünya tarihinin en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan şey, değişen şartlara uyum sağlama, değişme ve dönüşme yeteneğiydi. Bugün yaygın olan yekpare, değişmez, adeta bayraklaşmış bir Osmanlı’yı yüceltme anlayışı, “bir zamanlar var olan” bu muazzam zenginliği yok sayıyor, fakirleştiriyor, buduyor. Bu kitap, bütün bu çarpıklıkları düzeltmeyi ve o muazzam zenginliğin tamamını sergilemeyi amaçlamıyor tabii. Buna karşılık, Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını sergilemek istiyor. 
Osmanlı dünyasında bir gezinti için buyrun...” (320 Sayfa)
 
2) Osmanlı İmparatorluğu Tarihi  (2 Cilt) Padişahın Onayladığı Tek Tarih Seti Ahmet Cevdet Paşa  :

 
Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin abide şahsiyetlerindendir. Büyük bir ilim ve devlet adamıdır. Tükenmek bilmeyen enerjisi, engin vukufu, derin bilgisi, ikna kabiliyeti, dirayeti ve vakarı ile temayüz etmiştir. 
 
Hukuk, Tarih, dil, edebiyat, gramer, mantık gibi farklı konularla meşgul olmuş; ilgilendiği her alanda şaheserler vücuda getirmiştir. Devletine en alt kademeden bakanlığa kadar her seviyede hizmet etmiş, her makamın hakkını vermiştir. 
 
Ahmet Cevdet Paşa, Tanzimat döneminin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Osmanlı kültürü ile batı arasında sentez yapmaya çalışmıştır. 
 
Batı devletleriyle Osmanlı Devleti'nin farklı din ve medeniyetlerinden doğduğunu, bu sebeple batılılaşmanın hem yanlış hemde imkansız olduğunu düşünmüş; Osmanlı müesseselerinin Batı tarzında ıslahını savunmuştur. Kurulmasında önemli rol oynadığı Encümen-i Daniş üyeliğine getirilen ve bu kurulun kararıyla Osmanlı tarihinin en muhataralı ve buhranlı dönemi olan; Küçük Kaynarca Anlaşmasından, Yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar ki dönemin (1774-1826) tarihinin yazılması görevi kendisine verilen Ahmet Cevdet Paşa, böylece 1854 yılında yazmaya başladığı ünlü eseri Tarih-i Cevdet'i 1884 yılında tamamlanmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, on iki cilt olan bu eserini yazarken; ulaşabildiği yerli ve yabancı tarih kitaplarını, vakanüvis tarihlerini, sefaretnameleri, özel tarih ve hatıratları, arşiv kayıtlarını, tezkireleri velhasıl eserine kaynak teşkil edebilecek malzemeleri toplamış ve bunları büyük bir titizlikle değerlendirmiştir. 
 
Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde tarih yazıcılığına; tarih felsefesi ve metodu açısından yeni bakış açısı kazandırmış ve eski tarih yazıcılığı ile yeni anlayış arasındaki köprü vazifesi görmüştür. Hadiselerin sadece oluş şekillerini anlatmakla yetinmemiş olayların sebep-sonuç ilişkilerini tahlile çalışmıştır. 
 
Tarih okunması ve öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanan Ahmet Cevdet Paşa, kaynak seçiminde titizlik göstermeyen ve olaylar karşısında objektif davranmayan tarihçileri de tenkit etmiştir.  
 
Aynı zamanda Avrupa tarihinin ve kurumlarının da iyi öğrenilmesinin öneminede değinen Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde Avrupa tarihi ile ilgili değerlendirmeler de yapmıştır. 
 
Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en buhranlı döneminde, inancına ve kültürüne sadık kalmış, sağlıklı görüşü ve usta kalemiyle dönemine ve kendinden sonraki çağa ışık tutmuştur. -Arka Kapak- (872 Sayfa)
Yayın evi: Alfa Yayinlari
19,90 €
35,90 €
45 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!