Fr, 12.Jul.2024 - 18:55
Dini Kitaplar

Yüce Kuran ve Aciklamali Yorumlu Meali
A. Sener, C. Sofuoglu

A. Şener, C. Sofuoğlu
Okuyucularımza ışık tutması amacıyla yaptığımız meal çalışması ile ilgili bazı bilgileri ana hatlarıyla arz etmek istiyoruz.
1. Genellikle metne sadakati esas edindik; fakat zaman zaman da mefhum/anlaşılan manayı doğrudan vermeyi uygun gördük.
2- Anlaşılır bir dil kullanmaya gayret ettik. Fakat hidayet, delalet, zalim, fasık, azab, gazab gibi bazı dini kavramları çoğunlukla muhafaza ettik. Mümkün olduğu kadar batı menşeli kelime ve tabirlere yer vermemeye ve din dilini korumaya özen gösterdik.
3- Kur'an'da edebi sanatlar fazlaca kullanıldığı için bazen lafzi manayı vermek yeterince açıklayıcı olmamaktadır. Bu sebeple mecazi manayı doğrudan metne yazıp lafzi anlamı sayfanın altında bir notla belirttik. Ayeti açıklayıcı nitelikteki ikinci anlamları da araya virgül koyarak ekledik.
4- Ayete farklı bir anlam katan, açılım getiren kıraat (okuyuş) farklılıklarından kaynaklanan anlamları metne yansıttık ve bunu mutlaka bir notla açıkladık. Bu konuda sadece yedi mütevatir ve üç meşhur kıraat imamının okuyuşlarını esas aldık. Bu on kıraatin dışındaki okuyuşlardan kaynaklanan bazı anlam farklılıklarını da zaman zaman notlarda zikrettik.
5. Çok hoş görünmediğini bildiğimiz halde, bolca parantez içi kelime ve cümle kullandık. Buna kendimizi mecbur hissettik. Zira Kur'an, üslubu gereği sıkça veciz ifadeler kullanmakta, bunlar aynen tercüme edildiğnde, okuyucu ayeti anlamakta güçlük çekmektedir. Aynı zamanda bu parantez içi ifadelerin sure içindeki konu bütünlüğüne katkıda bulunacağını düşündük. Bunu yaparken de, parantez dışındaki ana cümlenin - parantezsiz okunması halinde- düzgün bir ifade olmasına dikkat ettik.
6- 'Muhsinun', 'mühtedun', 'dalal', 'salat', 'zekat', 'takva' gibi bazı kavramların her yerde aynı anlama gelmediğini gördük ve her birine kendi bağlamına uygun anlam verme çabası içinde olduk.
7- Ayet sonlarında çokça tekrarlanan Allah'ın 'Aziz', 'Hakim' gibi sıfatlarını, ayette işlenen konuyla irtibatlandırmaya çalıştık.
8- Krsş (karşılaştır) , bkz. (bakınız) şeklindeki atıflarla, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri usulünden mümkün olduğunca yararlandık.
9- Bilinen ve çok yaygın olan anlamların dışında verdiğimiz farklı manaların gerekçelerini notlarla açıkladık. Ayetlerle ilgili farklı yorum ve anlayışları da notlarda yansıtmaya gayret ettik. Mealin baskısında bilinen Kur'an tertibini esas aldığımız için açıklayıcı notları, ayetlerin bulunduğu sayfa ile sınırlı tutmak zorunda kaldık. Allah nasip ederse bu notlarımızın genişçe yer alacağı iki ciltlik bir meal-tefsir çalışmasını da sizlerle buluşturacağız.
10. Bilgisayarın getirdiği imkanlar, yani tefsir programları, daha çok kaynağa ulaşmamızı sağladı. Bu sayede elde mevcut diğer tefsirlerle birlikte, yüzü aşkın kaynağa ulaşma imkanı bulduk. Bu arada, her ne kadar görüşlerin her birinin kaynağı verilmemiş olsa da verdiğimiz anlamların tamamının kaynaklarımızda mevcut olduğunu düşündüğümüz anlamları tercih ettik.

Yüce Kur'an ve Açıklamalı - Yorumlu Meali
Hazirlayanlar: Abdülkadir Şener, Cemal Sofuoğlu, Mustafa Yıldırım
Yayinevi: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Ebati: 17 x 24 cm,
Sayfa: 604 sayfa, Ciltli.

15,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!