Fr, 19.Jul.2024 - 00:02
Türk Yazarlarin En Cok Satan Kitaplari

Atatürk - Hayatı ve Üstün Kişiliği

Hamza Eroğlu
Atatürk'ün doğduğu bir gerçek, yaşadığı bir gerçek, hayata gözlerini yumduğu da bir gerçektir.
Ölenler, ölümsüzlüğe göç ederken etkileriyle, davranışları ile fikir ve idealleri ile de ölümsüz olurlar.
Doğru olan, gerçek olan, anlamlı olan Atatürk'ün yaşadığı, var olduğu, büyük insan olarak büyük olayların, büyük fikir ve ideallerin yapıcısı ve yaratıcısı olduğudur.
Bunalımlı ve güç durumlarda, hayret ve takdir uyandıran başarılar, durum düzelince basit gibi görünür.
Biz söze o eski günleri dile getirmekle, o eski günleri hatırlamakla başlayalım. “Millî Mücadele, İstiklal Savaşı gibi adlar verilen o üç dört yıllık zaman bütün mazide yoktu; çünkü Türk milleti bütün mazisinde felaketin o kadar sonsuzuna düşmemişti ki o kadar sonsuz bir şahlanış fırsatı ele geçmişti diyebilelim"
İsmail Habib Sevük,
O Zamanlar, İstanbul, 1937, s. III.

Millî Mücadele bir gerçektir. Atatürk'te bir gerçektir ve bir Millî Mücadele gerçeğidir. Sembol Atatürk, kurtarıcı Atatürk, yapıcı ve kurucu Atatürk, millî lider ve şef olarak büyük bir eseri tam bir başarıya ulaştırmıştır. Tekrarlayalım ve açıkça belirtelim, Atatürk bir Millî Mücadele gerçeğidir. Hasan Âli Yücel`in deyimi ile, "Bu memlekette bir millet var, Türk var. Türk`ün ruhunda hürriyet var. O`nu esaretten kurtaran Atatürk var."
Hasan Âli Yücel
Hürriyet, Gene Hürriyet, Ankara, 1960, s. XXVII.

Atatürk fizik yapısı ve maddî varlığı ile bir gerçektir. Ölümsüzlüğe göç etmesi, maddî hayatının bir belirtisidir. Doğmayan, yaşamayan insan ölümsüzlüğe göç edemez. Atatürk fikir ve ideal olarak da gerçektir. Mustafa Kemal`ler ideal olarak, dünün, bugünün ve geleceğin kuşaklarına ışık tutan insan olarak da gerçektir. Atatürk millî sınırlar içinde bir gerçektir. Türk milletinin ortaklaşa şuur ve vicdanında yer etmiş, O`nu temsil etmiş, Ona yol göstermiştir.
Atatürk milletlerarası bir gerçektir. İnsanlık idealinin yararına insanlara barış ve güvenlik, özgürlük ve bağımsızlık ilkelerini aşılayan, davranışlarını ona doğru yönelten bir insan olarak da gerçektir.
Yüce Türk milletinin maddî ve manevî gücünde bayraklaşan Atatürk, "Insanlık idealinin aşık ve mümtaz simasıdır». İnsanlık ideallerinin gerçek değerlerini Türkiye'de olduğu kadar, insanlık dünyasında da Atatürk tanıtmıştır. Barış ve güvenlik ve insanlık yararına faydalı hizmetleri gerçekleştirmek Atatürk'ün amacı olmuştur.
İngiliz Observer gazetesi Atatürk`ün bu yönünü belirterek şöyle demektedir:
"Muasır (çağdaş) hiçbir isim Atatürk adı kadar büyük saygı telkin etmemiştir. Atatürk yalnız Türkiye'nin bütün hayatını değiştiren bir deha değil, fakat beynelmilel (milletlerarası) münasebetlerde (ilişkilerde) iyilik ve yalnız iyilik yapan bir adamıdır."
İskender F. Sertelli (Toplayan),
Dünya Ağlıyor. Cihan Matbuatından Parçalar, İstanbul, 1939, s. 71

Atatürk millî bir kahramandır. Millî bir değerdir. Millet gerçeğini işleyen, Türk milletinin sesini ve hakkım gerçeğe uygun, tam yakışığı ile dünyaya duyuran insandır. Atatürk, geçmişin zengin mirasını kanadı altında toplayarak, tarihi tecrübelerden hız ve güç alarak hep ileriye yönelmiştir. Yeni devlet, yeni toplum Onun eseri, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak O`nun hedefidir.
Türk milleti için özgürlük ve bağımsızlık, huzur ve güven içinde mutlu yaşamak O`nun düşüncesinin temel yapısıdır. İnsanlara sevgi, insanlığa saygı, bir bütün olarak insanlığı değerlendirme, O'nun barışçı ve insancıl politikasının özüdür.
O`nda hak bir hedef, kuvvet bir araç sayılmıştır. Bütün davranışlarında adil ve insancıl olmuştur. O, insanı özgürlüğü ile birlikte kıymetlendirmiş, milletlerin bağımsız devlet kurmaları, insanlık ailesi içinde şerefli yerlerini almaları idealine yönelmelerinin çabasını göstermiştir.
Herbert Melzig'in deyimi ile, "Atatürk bir düşünür olarak, bir ulusun yani Türk ulusunun kaderini ele almış ve bu ulusla atıldığı İstiklâl Savaşı, bu ulusun medenî durumunu da değiştirip bir inkılâp ve diğer ulusların haklarını koruyan bir barış ile insanlığa muhteşem bir örnek vermiştir."
Kısaca ve özlüce, kalplerde ve gönüllerde olduğu kadar, kafalarda yaşayan Atatürk'tür bu!..
Enver Ziya Karal,
Atatürk ve Devrim, Ankara, 1980, s. 22.

Atatürk en büyük Türk milliyetçisidir. İsmet İnönü’ne göre, “Atatürk, insanlık idealinin aşık ve mümtaz simasıdır.” Atatürk, Türk milleti ile insanlık arasında saadet ve mutluluk köprüsü kurmuştur.
İsmet İnönü’ye göre, “En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet vazifesine sarsılmaz itikade vardı.
İsmet İnönü’nün Atatürk`ün ebedî istirahatgâhına tevdi edildiğinde Türk Milletine hitabından
Ulus, Cumhuriyet ve Vatan gazeteleri: 22.10.1938

(384 Sayfa / Atatürk "Hayatı ve Üstün Kişiliği" / Hamza Eroğlu / Savaş Yayınevi / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506 / Türkische Buchhandlung Frankfurt/M / site:turkkitap.de / En Ucuz Kitap, Film ve Müzik CD'leri www.turkkitap.de adresinde)
13,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!