Mo, 17.Jun.2024 - 08:42
Psikoloji ve Felsefe Kitapları

Kuantum ve Beyin
Sultan Tarlaci

Sultan Tarlacı
Bilincin bilimi ile fizik bili arasında fark var mıdır?
Sinir sisteminde kuantum mekaniği kuralları işler mi?
Beyin bir bilgisayar mıdır?
Fizik yasaları bilinçli yaşamın var olması için özellikle mi tasarlanmıştır?
Doğanın çeşitli olasılıklarından biri nasıl kendini gerçek şeyler dünyasında sabitler?
Nasıl oluyor da aynı atomlar bir yerde bilinçli yapıların, başka bir yerde cansız nesnelerin parçası olabiliyor?
Atomlar ya da parçası oldukları yapı hangi noktada bilinç ediniyor?
Beyinde nasıl bir kuantum sistemi olabilir ve beynin hangi özellikleri bunu sağlayabilir?
Bilinç atom altı düzeyde karşılığı var mıdır?
Bilinci kopyalamak ve makineye aktarmak mümkün müdür?
Bilinç fizikle açıklanabilir mi? Bilincin fiziği nedir?
Zihin maddeye uzaktan etki edebilir mi?
Dua ve iyi dileklerin başkasının sağlığı üzerinde etkisi olabilir mi?
Bilinç için belli kanunlar oluşturabilir mi?
Kuantum mekaniğindeki ölçme sorunu nedir? Schrödinger’in bahtsız kedisi kaderinin kaderini ne belirler?
Gözlemci bir deneye ne derece etki eder?
Deney yaparken gözlemci miyiz katılımcı mıyız?
Belirsizlik gerçek midir yoksa bizim ölçme yetersizliğimizin sonucu mudur?
Bir sistemi sürekli gözlediğinizde sabit kalabilir mi?
Evren neden 3+1 boyutludur?
Makroskobik düzeyde kuantum mekaniği kuralları işler mi?
Kuantum ile klasik fiziğinin ayrım noktası nerededir?
Özgür irade yanılsama mıdır?
Ölçen ve ölçülen aynı sistemler midir?
Özne-nesne ilişkisi nedir?
Dalga fonksiyonu nedir? K
uantum mekaniğindeki dil sorunu nedir?
Doğayı gözlemler miyiz, ona soru mu sorarız?

Kuantum ve Beyin
Bilinç-Beyin Sorununa Yeni Bilimsel Yaklaşım
Yazar: Dr. Sultan Tarlacı
Sayfa sayısı: 346 s.
ISBN: 978-605-60209-1-9

14,95 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!