Fr, 24.Sep.2021 - 01:27
Tarih Kitapları

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 
(2 Cilt)
Padişahın Onayladığı Tek Tarih Seti

Ahmet Cevdet Paşa
ÜNLÜ TARİHÇİ AHMET CEVDET PAŞA'NIN "OSMANLI İMPARATORLUGU TARİHİ"  SON OSMANLI PADİŞAHLARINDAN  ABDÜLMECİD TARAFINDAN , OKUNDU VE ONAYLANDI... BU ESERİ SİZ DE OKUYUN!.. 2 CİLT BİRARADA 22,90 EURO YERİNE ŞİMDİ SADECE 12,90 EURO!.. 

Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin abide şahsiyetlerindendir. Büyük bir ilim ve devlet adamıdır. Tükenmek bilmeyen enerjisi, engin vukufu, derin bilgisi, ikna kabiliyeti, dirayeti ve vakarı ile temayüz etmiştir. Hukuk, Tarih, dil, edebiyat, gramer, mantık gibi farklı konularla meşgul olmuş; ilgilendiği her alanda şaheserler vücuda getirmiştir. Devletine en alt kademeden bakanlığa kadar her seviyede hizmet etmiş, her makamın hakkını vermiştir. Ahmet Cevdet Paşa, Tanzimat döneminin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Osmanlı kültürü ile batı arasında sentez yapmaya çalışmıştır. Batı devletleriyle Osmanlı Devleti'nin farklı din ve medeniyetlerinden doğduğunu, bu sebeple batılılaşmanın hem yanlış hemde imkansız olduğunu düşünmüş; Osmanlı müesseselerinin Batı tarzında ıslahını savunmuştur. Kurulmasında önemli rol oynadığı Encümen-i Daniş üyeliğine getirilen ve bu kurulun kararıyla Osmanlı tarihinin en muhataralı ve buhranlı dönemi olan; Küçük Kaynarca Anlaşmasından, Yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar ki dönemin (1774-1826) tarihinin yazılması görevi kendisine verilen Ahmet Cevdet Paşa, böylece 1854 yılında yazmaya başladığı ünlü eseri Tarih-i Cevdet'i 1884 yılında tamamlanmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, on iki cilt olan bu eserini yazarken; ulaşabildiği yerli ve yabancı tarih kitaplarını, vakanüvis tarihlerini, sefaretnameleri, özel tarih ve hatıratları, arşiv kayıtlarını, tezkireleri velhasıl eserine kaynak teşkil edebilecek malzemeleri toplamış ve bunları büyük bir titizlikle değerlendirmiştir. Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde tarih yazıcılığına; tarih felsefesi ve metodu açısından yeni bakış açısı kazandırmış ve eski tarih yazıcılığı ile yeni anlayış arasındaki köprü vazifesi görmüştür. Hadiselerin sadece oluş şekillerini anlatmakla yetinmemiş olayların sebep-sonuç ilişkilerini tahlile çalışmıştır. Tarih okunması ve öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanan Ahmet Cevdet Paşa, kaynak seçiminde titizlik göstermeyen ve olaylar karşısında objektif davranmayan tarihçileri de tenkit etmiştir.  Aynı zamanda Avrupa tarihinin ve kurumlarının da iyi öğrenilmesinin öneminede değinen Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde Avrupa tarihi ile ilgili değerlendirmeler de yapmıştır.   Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en buhranlı döneminde, inancına ve kültürüne sadık kalmış, sağlıklı görüşü ve usta kalemiyle dönemine ve kendinden sonraki çağa ışık tutmuştur. -Arka Kapak- (872 Sayfa)
12,90 €
22,90 €
44 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!