Do, 29.Sep.2022 - 23:42
Tarih Kitapları

Türk Kimliği

Rıza Zelyut
Bu çalışma yabancı tarihçilerin bulgularından yola çıkarak TÜRK kimliğinin dününü ve bugününü ortaya koyuyor.
A-slıth-na (Açina: Asil Kurt) soyunun adı olan Tu-küe (Tu-chüe}, nasıl oldu da Altay-Sayan bölgesinden Itil-Ural hattına kadar uzanan geniş Avrasya'da egemen olan halkların ortak adı haline geldi?
* Peçenek, Saka (İskid/Skif), Alan-As, Sarmal. Hyımg-nu. Jıı-jan, Tiirkiii. Seyanio, Dulu-Nusibi, Yakut, Kırgız, Karluk, Kıpçak (Kuman/Poloves), Bulgar, Avar, Türgiş (Sarı-Kara), Tokuz Güz (Sarı-Kara), Güz (Türkmen), Kengeres (Kangar/Kanlı). Başkurt, Nayman, Kidan, Hazar, Kimek, Katay, Şato, Sir, Otuz Tatar, Tatabı. Buryat, Kurikan, Boma, Basmıl. Sibir, Ctırcen. Telengit, Mukri, Ediz, Bayırku gibi onlarca büyük halk, devlet kuracak kapasitede yüzlerce kabile...
* Hıristiyan ve Yahudi Türkler...
* Avrasya'da demir teknolojisine hükmeden Türküt...
* Üç ayrı Türk tipi: Açina- Güz- Kuman; tek dil...
* Sivil yaşam, devlet düzeni, din, Türk kadını, kara çadır...
* Bugünkü Ukrayna'da bulunan Hunların kutsal geyiği, bin sene sonra Toroslar'da Abdal Musa'da nasıl ortaya çıktı?
* Hacı Bektaş Velı'nin "kara kazan"ı nereden geldi?
* Mançurya'dan Macaristan'a, Sibirya'dan Hint Denizi'ne yayılan bir kapsayıcı kimliğin Anadolu'ya yansıması...
* Türküt'ün zayıf ve üstün yönleri...
* Bugünkü kimlik tartışmalarının nedenleri, boyutları...
Bu eseri kendisi de demirci Atina'lardan gelen Rıza Zelyut hazırladı ve Anadolu'da çok özel işaretlemeler yaptı...
(558 Sayfa / Türk Kimliği / Rıza Zelyut / Fark Yayinlari / Araştırma İnceleme Dizisi / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506)
Yayın evi: Fark Yayinlari
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Eklenildiği tarih: 06-10-2009
Yazar: rıza zelyut türk kimliği
bu kitap dag-ha fazla eder.... bunu yazanin elleri dert görmesin