Di, 28.Mai.2024 - 15:48
Tarih Kitapları

Türklerin Kültür
ve Etnik Yapısı Seti
(3 Kitap Birarada)

Oguz Mete Öztürk
TARIH BOYUNCA TÜRKLERIN ETNIK VE KÜLTÜREL KÖKENLERI MERAK EDILMIŞTIR. 
BU KONUDA, COK ŞEYLER YAZILMIŞ VE TARIHIN DERIN SAYFALARINDA YERALMIŞTIR. 
TÜRK KITABEVI, MERAK ETTIGINIZ KONULARDA SIZLERI AYDINLATACAK 3 KITAPLIK SETI EVINIZE GETIRIYOR!... 
DÜNYA TARIHINE ISMINI YAZDIRMIŞ OLAN TÜRK MILLETININ DOGUŞUNU BU KITAPLARLA ÖGRENECEKSINIZ.

SETIMIZDEKI ESERLER:

1) Türklerin Etnik Kökenleri / Sema Gül : 

Türklerin etnik kökenlerine dair aradığınız herşeyi bu kitapta fazlasıyla bulacaksınız. Bu eser bir başucu kitabıdır!..
İlkokulda ya da ortaokulda aldığımız, ezbere dayalı tarih eğitimi ne yazık ki çok kısa sürede zihnimizden uçup gitti. Geride kalanlar ise; "Çok şanlı bir tarihimizin olduğu", "Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğu", "İlk Türklerin çok cesur, çok güçlü, savaşçı, törelerine bağlı kahramanlar oldukları", "Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarının bizlere açıldığı", "Viyana kapılarına kadar dayandığımız" ya da Osmanlı tarihinden birkaç küçük anekdotla kısıtlı. Oysa bir insanın tarihini, kültürünü, dilini ve etnik kökenlerini bilmesi, kimliğinin de farkına varması demektir. 
Tarihimize ve köklerimize sahip çıkmak ırkçılık değildir. Tarih bilinci, kişinin ülkesinde ve dünya genelinde yaşananları anlamasında olmazsa olmazıdır.
Bu kitapta, içinde farklı etnik kimliklere sahip birçok grubu barındıran 70 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik kökenleri, binlerce yıl öncesinden başlanarak ele alınmış ve Orta Asya bozkırlarından yola çıkıp Avrupa'nın en uzak köşelerine kadar ulaşan Türklerin binlerce yıllık tarihleri ve bugüne nasıl geldikleri incelenmiştir... Ancak Türklerin etnik kökenleriyle ilgili olarak yapılan bu çalışma "soya dayalı bir etnik kimliğe" vurgu yapmaktan ziyade, tarihsel kökenleri ve ortak kültürü, Türkleri bir millet olarak birleştiren değerleri tanımak amacını taşımaktadır. Anlatılanlar bir "ırk tarihi" değil, dünya tarihine ismini yazdırmış olan Türk milletinin doğuşunun tarihidir. 

2) Türklerin Kültür Tarihi / Sema Gül : 

Türklerin Kültür Tarihine ilişkin aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir başucu kitabı!..
Türkler, tarihteki en köklü ve zengin kültüre sahip milletlerden biridir. 
Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılan geçmişleri, tarihi süreç içerisinde Türk kültürünü derinleştirmiş ve Türklere diğer milletler arasında ayrıcalıklı bir yer kazandırmıştır. Kültürel zenginliğimizi ortaya koymak, hem Türk tarihine ışık tutacak hem de milli birlik ve beraberliğimizi canlandıracaktır. 
Kültür bağlarımız, milletimizi güçlü kılan, dış tehditlere karşı birlik ve beraberlik ruhunu ayakta tutan unsurlardan biridir. Türk kültürünün yabancı kültürler arasında yok olmasına izin vermemek, ancak geçmişimizi tanımakla mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." sözüyle de dikkat çektiği gibi, Türk toplumunun kültürel mirasına sahip çıkması son derece önemlidir.
Elinizdeki kitap, Türklerin uzun geçmişinden gelen kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Çünkü Türklerin daha büyük başarılara imza atabilmeleri, Türk medeniyetini, kültürünü ve tarihini yakından tanıyıp yaşatmalarına bağlıdır. Kitap boyunca, Türk tarihinin ışığında, Türklerin kültürel mirası, Türk kültürünün geçmişten günümüze değişimi ve gelişimi genel hatlarıyla gözler önüne serilmektedir. Okumanın, öğrenmenin ve milli kültürümüze sahip çıkmayı bu kitapla bir zevk haline dönüştüğünü göreceksiniz...

3) Geçmişten Günümüze Türk Devletleri / Oğuz Mete Öztürk :

Türkler kendi adları ile anılmadan önce Proto-Türkler olarak tarih sahnesinde yer almışlar ve daha sonraki her dönemde de bir ya da birkaç devlete sahip olarak, yerlerini korumasını bilmişlerdir. Türk tarihi açısından M. Ö. 5. yüzyıldan öncesine gidebilmek, tarihsel kaynaklar açısından olanaksızdır. Bundan dolayı ilk dönemlerin tarihi destanlar ve efsanelere dayanmaktadır. Kendi anayurtlarında varlıklarını ortaya koyan Türkler, daha sonraları göç ettikleri coğrafyalarda daha etkin bir yaşam düzenine, kurdukları devletler aracılığı ile sahip olabilmişlerdir. İklim koşullarındaki büyük değişimler, susuzluk, kuraklık ve açlık gibi nedenler de Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerine neden olmuştur. "Türk" adı tarihte ilk kez, Göktürk birliğini göstermek için M. S. 542 yılında Çin kaynaklarında geçmektedir. Daha sonraları Bizans ve Arap kaynaklarında da Göktürk İmparatorluğu'ndan söz ederken "Türk" adı görülmektedir. İçinde "Türk" sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe metin, Orhun Abideleri arasında en eski olduğu bilinen Tonyukuk Yazıtı'dır. Türk tarihi binlerce yıl öncesinden başlayan bir süreçtir. Bu binlerce yıllık süreçte Türk kökenli halklar 100'den fazla devlet kurmuşlardır. 
Bunlar imparatorluklar, devletler, beylikler ve hanlıklar şeklinde örgütlenmelerini yapmışlardır. Çin ve Rus kaynakları tarandıkça, daha pek çok Türk devletinin olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Türklerde var olan bu devlet kurma yeteneği, Türk tarihinin derinliğini arttırmaktadır. Kurulan devletlerin bir süre sonra bölünmeleri ve yabancı unsurların faaliyetleri nedeniyle boylar arasında yaşanan iktidar kavgaları, Türk devletlerinin en büyük yıkım nedeni olmaktadır. 
Türk devletlerinin büyük çoğunluğu; kurucusu, yöneticileri ve halkı Türk olan örgütlenmelerdir. 
Bu tip örgütlenmelerde birçok Türk boyunun tek çatı altında toplandığı, kimi zamanda başka halkları da himayesine aldığı görülmektedir. İskit-Saka İmparatorluğu'yla başlayan devlet kurma süreci, yüzlerce devletle devam ederek günümüze kadar gelmiştir ve bugün de bu devletlerden yedi tanesi varlığını sürdürmektedir. Türkler tarafından tarihte çok sayıda devlet kurulmuş olmasına rağmen, bu devletlerden pek çoğunun sadece isimlerini bilmekteyiz. 
Tarihsel veri bilimi geliştikçe, kurulan bu devletlerle ilgili daha çok bilgiye sahip olacağımız kesindir. 
Elinizdeki bu kitap, tarihsel süreç içerisinde Türklerin dinsel, siyasal ve kültürel gelişimine bir ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Yayın evi: Nokta Kitap
25,70 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!