Mi, 28.Feb.2024 - 17:44
Dini Kitaplar

Kader, Aile ve
Sabır Risalesi
(4 Kitap Birarada)

Bediüzzaman Said Nursi 
Bediüzzaman Said Nursî'den Kader, Aile ve Sabır Risalesi Seti!.. 
Kur'ân-ı Kerim'in altı bin sayfalık bir tefsiri olan Risale-i Nur'un yazarı Bediüzzaman Said Nursî 20. yüzyıl İslâm dünyasının en etkili âlimidir! Risale-i Nur Külliyatından seçme eserler!..

SETIMIZDEKI ESERLER:

1) Sabır Risalesi / Bediüzzaman Said Nursi :

Ey sabırsız nefsim! Sen üç sabırla mükellefsin. Birisi, taat üstünde sabırdır. Birisi, mâsiyetten sabırdır. Diğeri, musibete karşı sabırdır. Aklın varsa (...) merdâne "Yâ Sabûr" de, üç sabrı omuzuna al. Cenâb-ı Hakkın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan.
***
Âkil isen, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Ve "Onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvî bir hizmete sarf ediyorum" de. O vakit senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılâb eder. 

2) Kader Risalesi / Bediüzzaman Said Nursi :

Kadere iman, imanın erkânındandır. Ya- ni, herşey Cenâb-ı Hakkın takdiriyledir. Kadere delâil-i kat'iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez.
***
... En basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı (...) kaderin nizamına tâbidir. Elbette, en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor.
***
Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. On- dan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir... Madem hayat, Esmâ-i Hüsnâ'nın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen herşey hasendir. 

3) Ehl-i Beyt Risalesi / Bediüzzaman Said Nursi :

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ nazarıyla görmüş ki, Âl-i Beyti, âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. 
***
Âl-i Beytin efradı, itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslâmiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hattâ haksız da olsa bırakılmaz. (...) Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle, din-i İslâm lehinde ednâ bir emâreyi kuvvetli bir burhan gibi kabul eder. Çünkü fıtrî taraftardır. Başkası ise, kuvvetli bir burhan ile sonra iltizam eder. 

4) Aile Risalesi / Bediüzzaman Said Nursi :

Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. 
Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akîdesiyle olabilir..."
4 Kitap Birarada 19.80 Euro yerine simdi sadece 14.80 Euro! Türk Kitabevi'nin kampanyası stoklarıyla sınırlıdır!.. Acele ediniz!..
Yayın evi: Nesil Yayinlari
19,80 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!