Sa, 04.Feb.2023 - 06:43
Vitrindeki Kitaplar
9,20 €
12,95 €
29 % daha ucuz

Kendini Kınayan Nefis

Emre Dorman
Kendini bilen insanın, hata ve günahlarıyla yüzleşmesi için nefsi yeterlidir. Kuran’da, “Kendini kınayan nefse yemin olsun” denilmektedir. Başkalarını kınamak kolay olandır. Zor olan, insanın kendini kınamasıdır. 
Kendimizi ne kadar iyi ve doğru görsek de, ortaya bir yığın mazeret döksek de, ne olduğumuzu biliriz gerçekte. Çünkü insan hem kendi nefsine tanıktır, hem de nefsi bu tanıklığa en büyük kanıttır.
Kuran, “Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü?” diye sorar ve nefsinin bencil tutkularından korunanların kurtuluşa erenler olacağını söyler. 
Yine Kuran, “Kendi nefsinizi temize çıkarmayın; kimin sakındığını en iyi bilen Allah’tır” diyorken bize, kınamak için kendi nefsi yeter herkese... (240 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 9786050616415
Yayın evi: Istanbul Yayinevi
9,20 €
12,95 €
29 % daha ucuz

Weitere Informationen

İçindekiler: Birinci Bölüm:  Araştırma Denilince Bilgi Ve Araştırma Araştırma Ve Bilimsel Bilgi Araştırma Süreci Ve Modelleme Kuramsal ve Teknik Ön Hazırlık Çalışmaları Alanı Veri Derleme – Değerlendirme Evresi Teknik Çalışma Alanı Veri Dökümü ve Bulgu Analizleri Sürecinde Mantık ve Literatür İkinci Bölüm: Araştırma Modelleri Siyasal Araştırmalar Partilerin Seçmen Tabanı, Seçmen Eğilimleri Araştırmalar Dizisi Alan Araştırmaları Modeli Seçmen Eğilimleri Araştırmaları Örneklem Planı Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Toplumsal Kesim Araştırmaları Cumhuriyet Gazetesi Okur Araştırmaları Araştırma Modeli Araştırmanın Alan Uygulama Yaklaşımı ve Örneklem Planı Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Cam İşçileri Araştırmaları Araştırma Modeli Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Kadının Sosyal Hayata Katılımı ve Siyasal Mobilizasyonu Araştırması Araştırma Modeli Alan Araştırması Örneklem Çerçevesi Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Mühendis – Mimar, Şehir Plancısı Profil Araştırması Araştırma Modeli Alan Araştırması Örneklem Çerçevesi ve Uygulama Sistematiği Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Kentsel Toplumsal Yapı Araştırması Statü, Gelir, Tüketim Kalıpları Araştırmaları Araştırmanın Modeli Araştırma Örneklem Modeli ve Uygulama Sistematiği Verilerin Dökümü ve Çözümlenmesi Üçüncü Bölüm: Araştırma’nın Konu Sınırı Yok Ama Yaklaşım, Model Ve Yöntemi Var İnsan Ve Toplum İlişkileri Bağlamında İktisat Ve Sosyal Bilim Araştırmaları Korkut Boratav: İktisat Araştırmaları Bahattin Akşit: Sosyolojik Araştırma Güzergâhımda Yaklaşımlar ve Çıkardığım Dersler Köy Araştırmaları Güzergâhım Bir Toplum Katılımı Araştırması Araştırma ve Kuram Yapmak İsteyip Yapamadıklarım Belma Akşit: Sosyal Bilim Araştırmalarında Etik Kaygılar Saha Araştırmalarının Farklı Evrelerinde Etik Kaygılar Bilimsel Komünitenin Normları Araştırmacı kimlere, hangi taraflara karşı sorumludur? Neden sosyal araştırma yapılır? İnsanlar Önce Ateşi Buldu, Sonra Sağaltım Ve İlaç’a Da Sıra Geldi: Fizik, Tıp Ve İlaç Araştırmaları Önder Pekcan: Fizik Araştırmaları A. Özdemir Aktan: Tıp Araştırmaları Tıp ve Medya Kanıt Kategorileri ve Prospektif / Retrospektif Çalışmalar Tıp’ta Yayın Araştırma Sponsorluğu Tamer Baykara: İlaç Araştırmaları Farmasötik Alanda Yapılan Araştırmalar Yeni İlaç Etkin Maddesi Üretimi Sanat, Estetik Ve Araştırma İlişkisi Meriç Hızal: Abbasağa Herkese Barış Heykeli Düşünsel ve Eylemsel Yapım Süreci 158 Kamusal Alana Heykel Yapmak Nasıl Bir Heykel Dördüncü Bölüm: Araştırma Anlatılarından Çıkarımlar Ve Sonuç Yerine Bir Dönem Fotoğrafı Araştırma Ve Bilgi Bilginin Geçerliliği - Güvenilirliği Araştırma niçin yapılır? Sonuç Yerine Bir Dönem Fotoğrafı
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!